De Stichting Vertellen is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wat dit betekent is in de zg. Geefwet beschreven. Giften zijn aftrekbaar van de belastingen, en tot en met 2017 mag je voor giften aan culturele ANBI's 25% extra aftrekken van de belastingen over een bedrag van € 5.000,- maximaal. Voor bedrijven geldt een verhoging van 50%.

De belastingdienst eist dat in verband met de ANBI status de volgende gegevens op de website publiek beschikbaar zijn:

  • naam: Stichting Vertellen
  • fiscaal nummer: 8087.85.606
  • contactgegevens
  • bestuurssamenstelling
  • beleidsplan: Zie Huishoudelijk regelement Deel A Hoofdstuk III en deel B
  • beloningsbeleid. De bestuursleden ontvangen geen beloning. Onkosten worden alleen vergoed voor de daadwerkelijk gemaakte kosten
  • doelstellingHet stimuleren en het bevorderen van het vertellen in Nederland.  Speerpunt daarin is de ontmoetingsfunctie. De Stichting Vertellen vindt zich verantwoordelijk voor het ondersteunen en stimuleren van contacten tussen vertellers onderling en tussen vertellers en het publiek in de breedste zin en speelt daarin een centrale rol.
  • verslag uitgeoefende activiteiten: jaarverslag 2015
  • financiële verantwoording over 2015: financieel jaarverslag 2015

 

Agenda Stichtingsactiviteiten

op en rond 20 maart 2018: Wereldverteldag (www.wereldverteldag.nl)

de eerstvolgende ontmoetingsdag is op zaterdag 21 april 2018 in de Gelderlandfabriek in Culemborg.

zaterdag 26 januari 2019: Vertel Event in de Gelderlandfabriek in Culemborg.