De Stichting Vertellen kent een open organisatie met een werkbestuur, werkgroepen en een kring van participanten en belangstellenden. De participanten zijn de deelnemende vertellers en andere belangstellenden die zich bij de stichting hebben aangemeld. Zij participeren in beleidszaken en hebben onder meer het recht om hun gegevens en punten voor de vertelagenda via de website zichtbaar te maken. Meer hierover bij: 'Aanmelden bij de Stichting Vertellen.' Vanuit de participanten kunnen werkgroepen gevormd worden die het uitvoeren van een deel van het beleid of een bepaald project op zich nemen.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vertellen bestaat uit 7 personen. Esther Kornalijnslijper voorzitter, Mieke Aalderink secretaris, Ry Eykelhof contactsecretaris, Wil Spronck penningmeester en webbeheerder, Gottfrid van Eck promotionele activiteiten, Reinou Vogel en Walter Roozendaal.
 

Werkgroep Wereldverteldag
Onder auspiciën van Stichting Vertellen ondersteunt deze werkgroep Wereldverteldag in Nederland. De werkgroep bestaat uit 4 vertellers: Janneke Meijer (voorzitter), Fred uit het Broek, Kitty Legtenberg en Cara Taylor.
Voor meer informatie zie www.wereldverteldag.nl

Werkgroep VertelWiki
De werkgroep bestaat uit 4 vertellers: Wil Spronck, Walter Roozendaal, Melanie Plag en Tom Draisma. De VertelWiki vindt u op: http://www.stichtingvertellen.nl/mediawiki/index.php/Main_Page

Jaarverslag en Vooruitblik

Lees het jaarverslag 2015 van de activiteiten van de Stichting Vertellen en onze vooruitblik 2016.

Lees het jaarverslag 2014 van de activiteiten van de Stichting Vertellen en onze vooruitblik 2015.

 

Beleidsplan 2015-2016

Lees het beleidsplan 2015-2016 voor onze visie, missie en doelstelling voor de komende twee jaar.

Agenda Stichtingsactiviteiten

zaterdag 27 januari 2018: Erwaseens Vertel Event in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Meer informatie in de agenda.

op en rond 20 maart 2018: Wereldverteldag (www.wereldverteldag.nl)

de datum voor de ontmoetingsdag in 2018 wordt nog vastgesteld.