Het Sprookje en de Moderne Inwijding

Het Sprookje en de Moderne Inwijding

– Een moderne inwijdingsweg m.b.v. verhalen en sprookjes
– Twaalf inspirerende woensdag-agavonden met Wim Wolbrink

Inleiding
Naast een materiële wereld, die we met onze zintuigen kunnen waarnemen, bestaat er ook een geestelijke wereld. Deze kunnen we niet zomaar waarnemen. We kunnen echter wel de latent aanwezige zintuigen daarvoor ontwikkelen. Het ontvouwen van deze geestelijke zintuigen en een begin maken met het waarnemen van die geestelijke wereld noemen we inwijding. Het duiden van sprookjes, maar ook van mythen, kan een vruchtbaar middel zijn om een begin te maken met een moderne inwijdingsweg. Wie ben jij als mens in relatie tot de macrokosmos?

Wat heb je aan de studiegroep?
Een moderne inwijdingsweg kan leiden tot een stevig houvast, grote zekerheid en een duidelijke richting in het leven. Dit bereikt de inwijdingsleerling door het krijgen van inzicht tussen de mens, zichzelf en de kosmos.

Voor wie is het?
Voor iedereen die openstaat om in deze hedendaagse 21ste eeuw stappen te zetten op een moderne inwijdingsweg en daar verhalen voor wilt inzetten.

Wat doen we zoal op een avond?
– Het duiden van toevallige gebeurtenissen in ons leven
– Het leren onthouden en duiden van je dromen
– Persoonlijke verhalen met elkaar delen
– Inzetten van sprookjes, mythen, epossen en andere volksverhalen
– Kijken naar kunst
– Creatieve opdrachten
– Het naspelen en duiden van gebeurtenisssen
– Lezen van teksten uit boeken
– Goetheaans-gesprek

Leave your comment