Noordelijk Vertelfestival Vertel Op!

vertel op

Het Noordelijk vertelfestival Vertel Op! wil mensen uit Noord-Nederland en hun waargebeurde verhalen bij elkaar brengen. Groningers, Drenten en Friezen (en ook nieuwe inwoners van de provincies) zijn welkom op het festival, ontmoeten elkaar, luisteren naar elkaars verhalen en vertellen elk in de eigen tongval. Zo ontstaat een gemeenschap die open naar binnen en open naar buiten is.

Juist in een tijd waarin mensen zich opsluiten of terugtrekken in de eigen ‘bubbel’, in het eigen gelijk, in de eigen groep, nodigt het Vertelfestival mensen uit om uit de eigen bubbel te stappen en de ontmoeting aan te gaan met het andere en met de ander. Waargebeurde verhalen verbinden diversiteit en inclusie aan elkaar. Op die manier draagt het Vertelfestival bij aan de ontmoeting van mensen met verschillende achtergronden.

Het Vertelfestival is cultuur van onderop, gedragen door amateurs. De kracht van het festival met amateur-vertellers ligt in de ontmoeting en de dialoog. De grens tussen acteur en publiek is flinterdun. Om die reden is er tussen de rondes ruimte voor een nazit waarin publiek en vertellers met elkaar in contact kunnen komen.

Leave your comment