Opbouw van een programma – 3 dagen

In een vertelvoorstelling staan de afzonderlijke verhalen niet op zichzelf. Zij zijn de blokken van het bouwwerk dat de verteller de toehoorders wil laten beleven. Het plaatsen van de juiste verhalen op de juiste plek, en het creëren van soepele overgangen tussen de verhalen, is bepalend voor een succesvolle programmering.
In deze workshop wordt de fundering gelegd voor het opbouwen van een vertelprogramma. Voor een beschrijving van de lesinhoud van Opbouw van een programma – 3 dagen, klik hier.

N.B. locatie op de vervolgdagen is Theaterhuis de Berenkuil in Utrecht.