Vertellers in Fryslân vertellen op basisscholen in Bolsward

verhalen

Op vrijdag 18 maart trekken zeven vertellers van V.i.F. op naar de drie basisscholen in Bolsward om de kinderen daar een mooi verhaal voor te schotelen. Het is al jaren traditie dat de Friese Vertelkring op Wereldverteldag een dorp of stad uitkiest en de scholen daar verrast met hun verhalen. Op deze ochtend worden 21 klassen bezocht!