20 maart 2023: Dialectvertellers vertellen streekverhalen

Close up team students teamwork stack hands together. Startup, Success concept.
Close up team students teamwork stack hands together. Startup, Success concept.

Dialectvertellers vertellen streekverhalen op Wereldverteldag tijdens de vertelmiddag in MFC De Statie in Sas van Gent en op de vertelavond in Bibliotheek Hulst. Dit alles zal muzikaal begeleid worden.

Wereldverteldag is een wereldwijde dag waarop vertellers en luisteraars het vertellen van verhalen vieren. Daarom worden er ieder jaar op en rond 20 maart, wereldwijd verhalen verteld met eenzelfde thema. Het vertellen van verhalen verbindt mensen met elkaar!
Meer dan ooit, is het in deze tijd van oorlog en zorgen om het klimaat van belang om samen te komen, samen te werken, en verbonden met elkaar de toekomst in te gaan. Het thema van Wereldverteldag 2023 is daarom: Samen Sterk!

‘s Middags zullen de dialectvertellers hun verhalen om 13.30 uur ter ore brengen in MFC De Statie, Canadalaan 2 te Sas van Gent om dit daarna ‘s avonds om 19.30 uur in Bibliotheek Hulst, Vismarkt 1 nogmaals te doen.

De presentatie is in handen van Piet Scheerders. De dialectvertellers zijn Eriek Verbeecke, Rosita van Roeyen en Paul Vereecken. Jos Neve zorgt voor de muzikale begeleiding.

De kosten voor deze activiteit bedragen €3,- inclusief koffie en thee. Graag van tevoren aanmelden.

Deze lezing is in samenwerking met OHK De Vier Ambachten werkgroep Grensdorpen.