De Stichting Vertellen is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wat dit betekent is in de zg. Geefwet beschreven. Giften zijn aftrekbaar van de belastingen, en tot en met 2017 mag je voor giften aan culturele ANBI's 25% extra aftrekken van de belastingen over een bedrag van € 5.000,- maximaal. Voor bedrijven geldt een verhoging van 50%.

De belastingdienst eist dat in verband met de ANBI status de volgende gegevens op de website publiek beschikbaar zijn:

  • naam: Stichting Vertellen
  • fiscaal nummer: 8087.85.606
  • contactgegevens: link
  • bestuurssamenstelling: link
  • doelstellingHet stimuleren en het bevorderen van het vertellen in Nederland.  Speerpunt daarin is de ontmoetingsfunctie. De Stichting Vertellen vindt zich verantwoordelijk voor het ondersteunen en stimuleren van contacten tussen vertellers onderling en tussen vertellers en het publiek in de breedste zin en speelt daarin een centrale rol.
  • beleidsplan: Lees het beleidsplan 2015-2016 voor onze visie, missie en doelstelling. Wij zijn dit beleidsplan aan het herschrijven, ook mede aan de hand van de recente enquete onder participanten en de discussies op de ontmoetingsdag in mei. Wij zullen zeer binnenkort een nieuwe versie presenteren.
  • beloningsbeleid. De bestuursleden ontvangen geen beloning. Onkosten worden alleen vergoed voor de daadwerkelijk gemaakte kosten.
  • verslag uitgeoefende activiteiten: jaarverslag 2016; jaarverslag 2017, vooruitblik 2018.
  • financiële verantwoording: 2016: verslag; kosten en baten; balans. 2017: verslag; kosten en baten; balans

 

Agenda Stichtingsactiviteiten

De komende ontmoetingsdag vindt plaats op 28 september 2019 in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Lees meer op de pagina Nieuws

Het volgende Vertelevent staat gepland op zaterdag 25 januari 2020 in de Gelderlandfabriek in Culemborg.

Op en rond 20 maart 2020 is het weer Wereldverteldag (www.wereldverteldag.nl).