Het was weer een boeiende en levendige dag met een druk programma, georganiseerd door de Nationale Vertelschool. Het thema was: Het vieren van de schepping en jouw plaats daarin.

Opening en welkom door het bestuur van de Stichting Vertellen

Mirjam Mare heet ons, samen met Mieke Aalderink en Irene Bakker-Sterk, van harte welkom en stelt het bestuur aan ons voor, dat nog steeds op zoek is naar nieuwe bestuursleden. Om gezondheidsredenen zal bestuurslid Desirée van Keulen vanmiddag pas bij ons aanwezig zijn.

De ontmoetingsdagen van de Stichting Vertellen in 2012 vinden plaats op 11 februari, 12 mei en 6 oktober. Mirjam nodigt ons uit om, individueel of met een groep, mee te helpen om deze dagen te organiseren.
De Stichting Vertellen heeft subsidie aangevraagd bij het Prins Bernardfonds en het resultaat is een bedrag van 8500 euro voor de Wereldverteldag. Ondertussen worden er ook andere sponsors gezocht.
Mirjam en Irene gaan met Raymond Den Boestert van de Vertelacademie naar de vierde conferentie van FEST (Federation for European Storytelling) van 7 t/m 10 juni in Toledo.

Het doel van de Fest is om positieve publiciteit over het vertellen te stimuleren door uitwisseling tussen internationale contacten in het vertellen. Er zijn ongeveer 60 deelnemers uit verschillende landen die werkgroepen vormen over verschillende thema’s, zoals het vertellen als educatiemiddel in bijv. onderwijs en milieu, de professionalisering van vertellers via vertelscholen, uitwisseling van landelijk overkoepelende vertelorganisaties, hoe bereik je jonge vertellers, meertaligheid en de voor-en nadelen daarvan, kruisbestuiving van de verschillende internationale vertelfestivals.

In verschillende landen wordt gestimuleerd om overkoepelende vertelorganisaties op te richten om zo het vertellen en de vertellersbelangen te behartigen. De Nederlandse delegatie heeft nu het idee gelanceerd om de FEST-conferentie naar Nederland te halen. In Zwolle werd hierover vergaderd door verschillende vertelorganisaties en besloten is om te onderzoeken of FEST gekoppeld kan worden aan het Waterval Vertelfestival in Zwolle, in mei 2013 of 2014.

Aanwezig waren:
- Stichting Vertellen
- De Vertelacademie
- Stichting ‘Een school vol van verhalen’ te Zwolle
- Magazine Verteleens…
- Stichting De Verhalenboot te Zwolle
- Storytelling Festival Amsterdam
- Waterval Vertelfestival
- De Rotterdamse Verhalenfontein.
M.u.v. de Verhalenfontein hebben alle genoemde organisaties de intentie deel te nemen aan een Vereniging van Vertelorganisaties i.o. Ook Meertens Instituut, DOC/Volksverhalenbank, Stichting Vertelcultuur en Het Verteltheater hebben positief gereageerd.
De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle zijn verzocht aanbevelingsbrieven te schrijven.

In 2012 vindt de FEST-conferentie plaats in Alden-Biezen, België.

Mieke deelt mee dat de voorlopige conclusie van de online-enquete is samengevat.
De ontmoetingsdagen worden graag bezocht, er is veel animo voor verdieping in de vorm van scholing/workshops en er is niet veel belangstelling voor taken binnen de Stichting.
Er komt nog een eindresultaat en het bestuur zal met ons blijven communiceren over een aantal zaken die in aanmerking komen voor verbetering.
In de hal staat een tafel met informatie over een aantal genoemde onderwerpen tot nu toe.

Anne van Delft, verteller van het jaar 2011, gaat een blog maken dat binnenkort te volgen zal zijn op de website van de Stichting Vertellen.

Op het Waterval Vertelfestival, gehouden op 3 t/m 5 juni as. te Zwolle, zal de Stichting Vertellen acte de présence geven in een aparte tent waar verteld zal worden onder het motto: ‘De Verhalen Draaien Door’. Zie ook: www.waterval-vertelfestival.nl

Melanie Plag, voorzitter en websitebeheerder van de werkgroep Wereldverteldag, vertelt dat er verslagen en foto’s zijn te bewonderen op de website.
Wat de werkgroep opviel was, dat er veel optredens speciaal voor de Wereldverteldag waren georganiseerd, in plaats van bestaande optredens daar in te passen.

De werkgroep zoekt nieuwe leden omdat Raymond Den Boestert is overgestapt naar de FEST-werkgroep en omdat hij de redactie van Vertel eens... gaat versterken. Wie belangstelling heeft kan uitgaan van een keer in de maand bij elkaar komen, van september tot maart.
Het thema in 2012 is: ‘Bomen’.

HET VIEREN VAN DE SCHEPPING EN JOUW PLAATS DAARIN

Deze dag wordt georganiseerd door de Nationale Vertelschool, onder leiding van Frans de Vette en Wim Wolbrink, in samenwerking met Helene Hagg, vertelster en beeldend kunstenaar.

Wim leert ons in een mum van tijd een driedelige canon aan die wij vrolijk meezingen: ‘Mother morning, I must leave you….’ Dan laat Wim ons zien hoe een verteller in een Creatieverhaal komt te staan: Zoals een Barbapapa iedere gewenste vorm aanneemt, zo is het gevoel van de verteller de ‘Barbapapa’ die de ruimte gaat vullen. De ruimte raakt als het ware daarmee bezwangerd.
In de verbeelding, in wat je ook ‘het derde oog’ zou kunnen noemen, neemt alles wat er  in het verhaal voorkomt, een vanzelfsprekende plaats in op het podium.

DIEPE, NATRILLENDE GONGSLAG

Vertellers uit de scheppingshoed

Wim verzoekt Hilly Djohani om haar scheppingsverhaal te vertellen, dat zich afspeelt in Indonesië. Over hoe iemand met zijn talent gebonden kan zijn aan zijn eiland, de rol van een wonderschone nimf daarin, en de bijzondere betekenis van varanen.

Wim nodigt ons uit om in groepjes het verhaal na te bespreken naar aanleiding van de vraag: ‘Wat spreekt je aan in het verhaal?’

Petra Bloemendaal brengt met prachtig fluitspel een verhaal tot leven, waarin we de zon en de maan zien ontstaan om hun uiteindelijke plaats in te nemen.
Wat voor indruk heeft dit verhaal op ons gemaakt?

Fred uit het Broek vertelt een door hem zelf geschapen verhaal, over een surrealistische, eenzame ontdekkingstocht van een kleine jongen.
Wat heeft ons geraakt in dit verhaal?

Saskia Kipp laat ons met haar verhaal zien, dat de goden de dag en de nacht hebben geschapen om iemand met een groot verdriet verder op weg te helpen.
Wat heeft dit verhaal met ons gedaan?

José Biever vertelt een scheppingsverhaal uit China, over volmaakt plezier in het  experimenteel boetseren van de eerste man en vrouw.
Welke indruk laat het verhaal bij ons achter?

Nu klinkt de gong voor de laatste keer als aankondiger van de vertellers uit de hoed. We gaan luisteren naar de laatste verteller binnen deze serie:
Eric Borrias laat ons huiveren als hij ons laat ervaren wat er gebeurt als machtige goden uit het Germaanse pantheon het met elkaar aan de stok krijgen.
Wat spreekt ons aan in dit verhaal?

Tijdens de lunchpauze is in de hal van alles te lezen over vertellers, optredens, festivals, verteltrainingen van de Nationale Vertelschool en de Vertelacademie en er is een bestelformulier voor de lesbrief ‘Water&theater’, van de Karavaan der vertellers, in het kader van de Wereldverteldag 2011.

GONG

Het is nu 14.00 uur en Wim deelt mee dat de gong een nieuwe fase inluidt. Hij nodigt ons daarom uit om op een totaal andere plek te gaan zitten. Dan stelt hij Helene Hagg aan ons voor, die ons een interactief scheppingsverhaal gaat vertellen.

Helene maakt aan de hand van haar eigen levensverhaal duidelijk hoe gedachten en gevoelens de werkelijkheid van een mens zowel negatief als positief kunnen bepalen. Na het vertellen over haar eigen leer- en groeiproces op dit gebied, vraagt ze of iemand naar voren wil komen om met ons te delen wat haar verhaal heeft opgeroepen.

Marieke van den Houten vertelt over de herkenning die zij in het verhaal heeft ervaren. Daarna nodigt Helene ons uit om onze ogen dicht te doen en na te denken over de vraag: ‘Met welke beelden en overtuigingen ben ik bezig en wat wens ik daarin voor mijn werkelijkheid?’

Na een hartelijk applaus wordt het woord aan Frans de Vette gegeven. Hij vertelt een interactief verhaal over water.
Het lijkt zo vanzelfsprekend om water voor van alles te gebruiken, maar water is volgens hem meer dan een gebruiksartikel. Water is een mysterie. En vitaal. De aanwezigheid van water is immers een voorwaarde om te kunnen leven, nog urgenter dan eten omdat we voor het grootste deel uit water bestaan.

Het heeft ook verschillende kanten: diep water is bijvoorbeeld heerlijk om in te duiken, maar als je niet kunt zwemmen heb je een probleem. Frans nodigt ons uit om waterervaringen aan elkaar te vertellen. Daarna vertelt Mirjam Mare spontaan over een bijzonder stilleven dat ooit heeft plaatsgevonden achter het gordijn van een waterval.

Frans gaat nu verder met de bevindingen van Dr. Emoto, die onderzoek heeft gedaan naar het vermogen van water om informatie op te nemen, te herinneren en door te geven. Hij ontdekte dat geen enkele ijskristal hetzelfde is en dat het mooiste ijskristal werd gevormd door water dat in aanraking kwam met de woorden ‘liefde’ en ‘dankbaarheid’. Frans heeft een poster van dit schitterende kristal meegenomen en laat het aan ons zien.

Achter hem staat al de hele dag een rij blauwe waterflesjes in een halve cirkel op het podium. Zij dragen een etiket met de  woorden liefde en dankbaarheid, die naar het water toe staan gericht.Als we naar huis gaan, mogen we allemaal een flesje meenemen. Daarmee besluit Frans zijn verhaal en na een korte pauze en een gongslag kondigt hij het engelstalige slotprogramma aan: Een intiem scheppingsverhaal about many, many little steps in a storytellerslife, verteld door Wim Wolbrink en zijn echtgenote Karin Yoneya (en hun zoontje).
Hun levensverhaal is samen te vatten met de volgende tekst van John Lennon: ‘Life is what happens to you, while you’re busy making other plans.’

Zij wensen ons samen met Frans een wel thuis, en hiermee is een einde gekomen aan deze inspirerende ontmoetingsdag. Met speciale dank aan Frans de Vette, Wim Wolbrink, Karin Yoneya en Helene Hagg, die als blijk van waardering een boekenbon zullen ontvangen.
En met dank aan de Stichting Vertellen die deze ontmoetingsdag mogelijk heeft gemaakt.

Marieke van den Houten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Stichtingsactiviteiten

De komende ontmoetingsdag vindt plaats op 28 september 2019 in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Lees meer op de pagina Nieuws

Het volgende Vertelevent staat gepland op zaterdag 25 januari 2020 in de Gelderlandfabriek in Culemborg.

Op en rond 20 maart 2020 is het weer Wereldverteldag (www.wereldverteldag.nl).