Een terugblik op de jaarlijkse conferentie in Toledo van 7 t.m. 10 juni 2011, georganiseerd door de Federation of European Storytelling.

toledo_20110608_78 webUit zeventien landen waren ze gekomen. Vijftig vertellers en organisatoren van festivals uit Europa, maar ook uit Israël en Jordanië.
Ze kwamen namens diverse landelijke of grote regionale organisaties (leden) of als belangstellende (observers). Gezamenlijk hebben ze van de FEST-conferentie 2011 een groot succes gemaakt. Nederland was vertegenwoordigd door Raymond den Boestert van de Vertelacademie en Mirjam Mare en Irene Bakker-Sterk van Stichting Vertellen.

FEST ontstond in 2008 en het was een vrijblijvende organisatie zonder statuten, slechts verbonden door een memorandum. Het afgelopen jaar is de stuurgroep er in geslaagd concept statuten op te stellen, waarop de leden van FEST tijdens de conferentie commentaar konden leveren en voorstellen konden doen.

Alle leden hebben zich tijdens de ochtendsessies ingespannen om tot een goed resultaat te komen en dat is gelukt, ondanks de verschillende niveaus van kennis van de Engelse voertaal.

De structuur is veranderd in een platte organisatie, bestaande uit leden (members), een bestuur (executive committee), gekozen door en uit de leden en er zijn statuten zodat FEST waarschijnlijk opgesteld nog dit jaar een officiële Europese non-profit organisatie wordt (AISBL), statutair gevestigd in België.

Uitwisseling van kennis en ervaring vond plaats door middel van paneldiscussies, verspreid over drie dagen, zodat iedereen in staat was ze allemaal te bezoeken.

toledo_20110608_114 webRaymond den Boestert (Coördinator bij de Vertelacademie) hielden een inleiding in het panel Young Storytellers en Mirjam Mare (Voorzitter van Stichting Vertellen) sprak bij Umbrella Organisations. Er waren ook panels over ‘multilingual storytelling’ en repertoire-opbouw. Na de inleidingen volgden pittige discussies. Het was goed om te merken dat Nederland in vergelijking met andere landen al heel veel bereikt heeft op deze gebieden en dat het delen van onze kennis gewaardeerd werd.

Ook observers konden meedoen met de paneldiscussies, maar waren niet aanwezig bij de vergaderingen. Zij hadden een nevenprogramma en werkten aan ideeën ter verbetering voor de FEST-organisatie en de komende conferenties. Vrijdag hebben zij deze gedeeld met de aanwezigen en het nieuwe bestuur zal dankbaar gebruik maken van hun suggesties.

Dan was er nog het Story-lab. Vijf groepen, bestaande uit 4-5 vertellers uit verschillende landen hebben aan het eind van 2 middagen in heel korte tijd 5 verschillende verhalen gemaakt en elke groep heeft donderdag in het mooie baroktheater in Toledo het resultaat van de experimenten laten zien aan het Spaanse publiek. Elke groep deed dat op een andere manier en alle vertellers vertelden in hun eigen taal. Wel was in elke groep één persoon die Spaans sprak. Een luid applaus van een enthousiast publiek was de beloning.

toledo_20110607_66 webVoor Nederland was er nog een spannend item. De organisatie van de FEST-conferentie in  2013 in Zwolle. Namens elf vertelorganisaties hadden we een goed voorstel ingediend, maar het heeft het niet gehaald. Sommigen vonden dat de conferenties wat meer geografisch verspreid moesten zijn. Nederland ligt te dicht bij België dat in 2012 de conferentie organiseert.
Bovendien is in dezelfde periode waarop Nederland de conferentie gepland had in Noorwegen een groot festival, zodat de mensen uit Noord-Europa liever in een andere periode naar FEST wilden. En zo werd de voorkeur aan onze tegenkandidaat (Italië) gegeven.

toledo_20110609_126 web

Zweden stelde zich kandidaat voor 2014 te houden in Umeå (Zweden). Umeå is dan Culturele hoofdstad van Europa. Wij vonden dat het voor de bekendheid van FEST beter is dat de conferentie dan daar georganiseerd wordt en hebben ons niet kandidaat gesteld. Maar misschien ooit…

In ieder geval kijken we nu al uit naar FEST 2012 in Alden-Biesen, België.

 

Irene Bakker-Sterk, contactsecretaris

Agenda Stichtingsactiviteiten

De komende ontmoetingsdag vindt plaats op 28 september 2019 in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Lees meer op de pagina Nieuws

Het volgende Vertelevent staat gepland op zaterdag 25 januari 2020 in de Gelderlandfabriek in Culemborg.

Op en rond 20 maart 2020 is het weer Wereldverteldag (www.wereldverteldag.nl).