De Stichting Vertellen kent een open organisatie met een werkbestuur, werkgroepen en een kring van participanten en belangstellenden. De participanten zijn de deelnemende vertellers en andere belangstellenden die zich bij de stichting hebben aangemeld. Zij participeren in beleidszaken en hebben onder meer het recht om hun gegevens en punten voor de vertelagenda via de website zichtbaar te maken. Meer hierover bij: 'Aanmelden bij de Stichting Vertellen.' Vanuit de participanten kunnen werkgroepen gevormd worden die het uitvoeren van een deel van het beleid of een bepaald project op zich nemen.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vertellen bestaat uit: Esther Kornalijnslijper voorzitter, Saskia Bangma secretaris en contactsecretaris, Wil Spronck penningmeester en webbeheerder. Peterine Kooijmans en Walter Roozendaal zijn algemene bestuursleden.
 

Werkgroep Wereldverteldag
Deze werkgroep is (tijdelijk) opgeheven. Een aantal vrijwilligers onderhoud de pagina. Dit zijn Margot Vermeulen en Saskia Bangma. Voor meer informatie zie www.wereldverteldag.nl

Werkgroep VertelWiki
De werkgroep is op dit moment niet actief. In het bestuur houden Wil Spronck en Walter Roozendaal zich hier mee bezig. De VertelWiki vindt u hier

Werkgroep nieuwe website 
Wij zijn dit jaar begonnen met de update van onze website. Deze (grote!) vernieuwing willen we voor juli klaar hebben. In het bestuur is een werkgroep geformeerd bestaande uit Wil Spronck, Saskia Bangma en Walter Roozendaal die zich hier mee bezig houden. Indien mogelijk en nuttig zullen wij met de participanten en andere geïnteresseerden hierover communiceren

 
Jaarverslag en Vooruitblik
 
Beleidsplan 2015-2016
Lees het beleidsplan 2015-2016 voor onze visie, missie en doelstelling voor de komende twee jaar. Dit beleidsplan wordt binnenkort vervangen door een nieuwe blik in de toekomst.
 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
De informatie met betrekking tot de bescherming van de gegevens die wij bewaren kun je vinden op de AVG pagina.

Agenda Stichtingsactiviteiten

De komende ontmoetingsdag vindt plaats op 28 september 2019 in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Lees meer op de pagina Nieuws

Het volgende Vertelevent staat gepland op zaterdag 25 januari 2020 in de Gelderlandfabriek in Culemborg.

Op en rond 20 maart 2020 is het weer Wereldverteldag (www.wereldverteldag.nl).