De Stichting Vertellen kent een open organisatie met een werkbestuur, werkgroepen en een kring van participanten en belangstellenden. De participanten zijn de deelnemende vertellers en andere belangstellenden die zich bij de stichting hebben aangemeld. Zij participeren in beleidszaken en hebben onder meer het recht om hun gegevens en punten voor de vertelagenda via de website zichtbaar te maken. Meer hierover bij: 'Aanmelden bij de Stichting Vertellen.' Vanuit de participanten kunnen werkgroepen gevormd worden die het uitvoeren van een deel van het beleid of een bepaald project op zich nemen.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vertellen bestaat uit: Esther Kornalijnslijper voorzitter, Saskia Bangma secretaris en contactsecretaris, Wil Spronck penningmeester en webbeheerder. Peterine Kooijmans en Walter Roozendaal zijn algemene bestuursleden.
 

Werkgroep Wereldverteldag
Deze werkgroep is (tijdelijk) opgeheven. Een aantal vrijwilligers onderhoud de pagina. Dit zijn Margot Vermeulen en Saskia Bangma. Voor meer informatie zie www.wereldverteldag.nl

Werkgroep VertelWiki
De werkgroep is op dit moment niet actief. In het bestuur houden Wil Spronck en Walter Roozendaal zich hier mee bezig. De VertelWiki vindt u hier

 
Jaarverslag en Vooruitblik
Lees het jaarverslag 2017 van de activiteiten van de Stichting Vertellen en onze vooruitblik 2018. Hierbij ook het financieel jaarverslag 2017.
Lees het jaarverslag 2016 van de activiteiten van de Stichting Vertellen en onze vooruitblik 2017. Hierbij ook het financieel jaarverslag 2016.
 
Beleidsplan 2015-2016
Lees het beleidsplan 2015-2016 voor onze visie, missie en doelstelling voor de komende twee jaar. Dit beleidsplan wordt binnenkort vervangen oor een nieuwe blik in de toekomst.
 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
De informatie met betrekking tot de bescherming van de gegevens die wij bewaren kun je vinden op de AVG pagina.

Agenda Stichtingsactiviteiten

Het Vertel event vindt plaats op zaterdag 26 januari 2019 in de Gelderlandfabriek in Culemborg.

Op en rond 20 maart 2019: Wereldverteldag (www.wereldverteldag.nl).

De eerstvolgende ontmoetingsdag zal plaatsvinden in het voor- of najaar van 2019.