De Stichting Vertellen is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Stichting Vertellen is gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-Eem-Flevoland onder nummer 32077682 0000.

Waarom slaan wij gegevens op?

Wij slaan gegevens op om diensten t.b.v. onze participanten uit te kunnen voeren. Onze doelen staan beschreven in onze beleidsnota. Wij houden de volgende gegevens bij:

Participant gegevens

Op onze website (www.stichtingvertellen.nl) slaan wij op de eerste plaats de basisgegevens van onze participanten op: inlognaam, wachtwoord (dat wij niet kunnen lezen) en een email adres. Deze gegevens zijn nodig voor registratie, om de participanten toegang te geven tot hun gegevens en om met hen te kunnen communiceren. Participanten vullen deze gegevens bij aanmelding zelf in en kunnen ten allen tijde deze gegevens wijzigen.

De overige gegevens die wij bewaren worden door de participant zelf ingevuld en betreffen informatie die de participant wil delen met bezoekers van de website. Doel van de informatie is dus om het mogelijk te maken dat de participant zich op onze website voorstelt aan geïnteresseerden, en om het mogelijk te maken voor de stichting om met de participanten te kunnen communiceren.

De informatie staat geregistreerd op de website van de Stichting Vertellen. Grondslag voor de opslag van deze gegevens is de overeenkomst tussen de participant en de stichting vertellen.

Nieuwsbrief

Wij versturen onze nieuwsbrief naar participanten, oud participanten en de abonnees van de Erwaseens lijst. Specifiek voor de nieuwsbrief worden de email adressen van de oud participanten bewaard. Deze gegevens blijven bewaard tot opheffing van de Stichting Vertellen.

Het is mogelijk om op de Service pagina aan de stichting te vragen de gegevens te verwijden. Dit kan ook onderaan de nieuwsbrief met 2 keuzes: alle gegevens verwijderen of alleen maar geen nieuwsbrief meer ontvangen. De informatie wordt geregistreerd op de website.

Erwaseens lijst

Om het vertellers makkelijk te maken vragen aan andere vertellers te stellen en om informatie te delen hosten wij een mailing list op onze website, de Erwaseens lijst. Abonnees melden zichzelf aan op de website van de stichting vertellen en kunnen zich daar ook zelf uitschrijven. Wij leggen alleen een zelf verstrekt email adres vast dat wordt gebruikt voor de communicatie van de Erwaseens lijst.

In verband met AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)is de abonnees expliciet om toestemming gevraagd. De informatie staat geregistreerd op de mailserver van onze website. De gegevens blijven bewaarde zolang de abonnee zich niet afmeld. Afmelden kunnen ze zichzelf op dezelfde pagina op de website waar ze zich hebben aangemeld. Op verzoek doet de website beheerder van de Stichting Vertellen dit ook.

Vertelkringen en vertelpodia

Dit zijn openbare gegevens die door ons op verzoek van de vertelkring of het vertelpodium op de website worden gepubliceerd. De gegevens blijven bewaard tot opzegging.

Inschrijving voor evenementen

De gegevens van personen die zich inschrijven voor een event worden op onze website bewaard tot het volgende event. Als dit meer dan een jaar na het vorige event is worden de gegevens verwijderd. Betalingsgegevens worden conform de verplichte bewaartermijn (zeven jaar) bewaard.

Vertel- en cursusagenda

Op onze website onderhouden we een agenda. Participanten kunnen daar vertelvoorstellingen en vertelcursussen bekend maken. De participanten vullen de gegevens zelf in. De gegevens betreffen zowel details van de voorstelling of cursus als van de locatie. De naam van de invuller wordt ook bijgehouden.

De gegevens blijven bewaard zolang de Stichting Vertellen bestaat zodat gebruikers de ingevulde gegevens kunnen hergebruiken. Informatie hierover plaatsen we op de handleiding. Alleen participanten kunnen deze gegevens invullen.

Foto’s

De Stichting Vertellen bewaard een foto’s om op pagina’s te tonen. Deze foto’s zijn publiek domein. Indien een persoon meent dat een foto onterecht wordt getoond kan deze persoon daar een klacht over indienen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Toegang tot de gegevens

Voor zover medewerkers van de Stichting Vertellen bij deze gegevens kunnen is dit beperkt tot de voorzitter, de webmaster, de penningmeester en de contactsecretaris van de Stichting Vertellen

Omgang met de gegevens

Delen van gegevens

De gegevens op de website worden niet gedeeld anders dan voor systeemtechnische redenen of vanwege wettelijke verplichtingen.

De web hosting leverancier, de firma Studio de Oorzaak, heeft toegang tot de website om zijn werk te kunnen doen. Stichting Vertellen heeft met Studio de Oorzaak een verwerkingsovereenkomst waarin de verantwoordelijkheden zijn geregeld.

Duur van bewaring

De gegevens van participanten worden na opzegging bewaard conform de verplichte bewaarduur van de belastingdienst. Op dit moment is dat zeven jaar. De gegevens van oud participanten worden bewaard zolang zij de instemming daarvoor niet intrekken resp. zolang de bewaartermijn voor de belastingen niet is verstreken. Als de Stichting Vertellen ophoudt te bestaan worden de gegevens vernietigd.

Gegevens van de Erwaseens lijst worden bewaard tot opzegging.

Inschrijvingen voor evenementen worden maximaal een jaar bewaard.

Minderjarigen

De Stichting Vertellen heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van minderjarigen. Wij kunnen echter niet controleren of de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt ingevuld door een minderjarige en of deze daar toestemming voor heeft van de ouders. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van deze website negatief aantasten. Er worden gemaakt van functionele cookies en analyse-cookies, niet van marketing-cookies. Onder het type analyse-cookies vallen ook cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De details hiervan worden in de volgende paragraaf uitgelegd.

Google analytics

Op deze site gebruiken wij Google Analytics voor het bijhouden van statistieken over het websitebezoek. Daarbij hebben wij maatregelen genomen om uw privacy te beschermen:

  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  • In de statistieken wordt uw IP-adres geanonymiseerd zodat het niet tot uw persoon is te herleiden
  • 'gegevens delen' is uitgezet
  • Wij gebruiken Google Analytics cookies alleen om het gebruik van onze website te analyseren. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies
  • Google kan de informatie die zij hebben over het bezoek aan deze site aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Beveiliging

Wij verklaren dat wij uw gegevens naar beste kunnen beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Hierbij wordt gebruik gemaakt van adequate maatregelen, op basis van de huidige stand van de techniek en passend bij het type en de gevoeligheid van de persoonsgegevens.

Rechten

  • De participant, oud participanten en de abonnees van de Erwaseens lijst hebben ten allen tijde recht op inzage, correctie, en verwijdering van de eigen gegeven. Ze kunnen een verzoek indienen voor het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)
  • Daarnaast kan het recht op intrekking van verleende toestemming worden uitgeoefend
  • Gebruiker heeft ook het recht om een klacht in te dienen
  • Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een email te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • U kunt een klacht ook indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Agenda Stichtingsactiviteiten

De komende ontmoetingsdag vindt plaats op 28 september 2019 in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Lees meer op de pagina Nieuws

Het volgende Vertelevent staat gepland op zaterdag 25 januari 2020 in de Gelderlandfabriek in Culemborg.

Op en rond 20 maart 2020 is het weer Wereldverteldag (www.wereldverteldag.nl).