De genomineerden voor vertelambassadeur van het jaar 2017 willen graag zelf vertellen wat ze in deze rol voor vertellend Nederland en Vlaanderen willen betekenen

Pauline Seebregts

pauline seebregts nominatie 2017

Als Vertelambassadeur wil ik graag staan voor het helpen van mensen die kleine ‘grote’ verhalen op diepen uit hun eigen hart en leven. Bijvoorbeeld in bedrijven en organisaties. Zoals verhalen in veranderingsprocessen die gaan over de onderstroom in een organisatie of waar bestuurders en managers met een beetje hulp het wagen iets van zichzelf te laten zien in het verhaal voor hun medewerkers. Of in natuureducatie, in verhalen over behoud en duurzaamheid omdat we maar één aarde hebben waar we onlosmakelijk mee verbonden zijn.

Ik wil ook staan voor een wereld waarin iedere stem telt, sterker nog, alles wat gezegd wordt in de cirkel is humus, voeding, voor de volgende die spreekt. Niet alleen over de wereld maar ook in Nederland is een steeds groter veld van vertellers die ieder op eigen wijze bijdragen.

Of in voorstellingen die gaan over maatschappelijk relevante thema’s als (mantel)-zorg, vluchtelingen en eenzaamheid. Ook tijdens workshops narratieve counseling of persoonlijke verhalen blijkt keer op keer dat in onze barsten het goud-stof te vinden is.

De grootse kracht van kleine verhalen, luisteren naar mensen met de zachte stem die soms de meest ware woorden spreken, verbindende verhalenprojecten als het gaat om vrede en heling en waar mogelijk, bijdragen hierin aan het zichtbaar maken van het persoonlijk leiderschap van anderen.

In deze tijd waarin de roep om snelle antwoorden en grootse verhalen sterk is, is het ook de kunst om te durven leven met de vragen en de vragen zelf lief te hebben. Vragen die verbinden, die verhalen roepen die gedeeld willen worden. Vragen die zijn zoals Rilke ooit zei; ‘als kamers die nog niet toegankelijk zijn en als boeken in een onbekende taal. Misschien leven we zo op een goede dag het antwoord binnen’.

Erik van Dort

ErikVanDort nominatie 2017

De titel Vertelambassadeur van het jaar zal voor een flinke boost kunnen zorgen om het vertellen landelijk nog meer op de kaart te zetten. Ik heb daarvoor een aantal plannen.

Allereerst wil ik kinderen enthousiast maken voor het fenomeen verhalen vertellen door zelf een aantal vertelvoorstellingen te spelen.  Deze voorstellingen, die reeds vast staan, worden gespeeld in het eerste kwartaal van dit jaar. Het is een flinke serie maar om heel eerlijk te zijn ben ik het zelf vertellen aan het afbouwen. Ik ga me meer bezig houden met het overdragen van het vertel-vak. In het zuiden/midden/westen zijn er opleidingen zoals de Vertelschool en de Vertelacademie, maar bij Zwolle houdt dit zo’n beetje op. Ik kan het Vertelambassadeurschap goed gebruiken om de samenwerking te zoeken met beide instanties met als doel het vertellen in het noorden van het land meer op de kaart te zetten.

In de periode april tot en met juni ga ik met Monica de Vente een nieuw boek schrijven over verhalen vertellen. We hebben er vorig jaar één geschreven voor leerkrachten van het basis- en voortgezet onderwijs. Centraal bij dit nieuwe boek staat het vertellen door kinderen.

Er zijn tien scholen in de provincie Groningen die participeren. Ook hier kan het ambassadeurschap heel fijn zijn om het project landelijke aandacht te geven.

Daarnaast zijn er twee landelijke initiatieven die we (i.s.m. Vertelfestival Kantens en Biotoop Haren) naar het Noorden willen halen. Het betreft het vertellen van de Grijze Kanaries (ouderen vertellen) en Echt gebeurd verhalen. Bij Echt gebeurd vertellen mensen op een klein podium mooie, bijzondere of grappige verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. De vertellers krijgen hieraan voorafgaand een workshop. In maart gaan we naar Amsterdam en hebben dan contact met de Comedytrain.

Het afgelopen jaar heb ik docenten en studenten getraind op verschillende Hogescholen en Pabo’s. Ik zou dit werk heel graag willen uitbreiden. Want op deze opleidingen werken de mensen die jongeren kunnen stimuleren meer te gaan vertellen. Er gaat niets boven het meebeleven van een goed verteld verhaal met alle bijpassende geuren en kleuren.

Veerle Ernalsteen

veerle ernalstten nominatie 2017

Het is heel simpel: ik hou van vertellen en van verhalen. Ik lees ze graag en luister er graag naar,  vroeger grijsgedraaid op LP’s, nu live.

Ik beleef vooral plezier aan  vertellen en luisteraars zien meegenieten van de verhalen.

Als Vertelambassadeur wil ik verder gaan, ik wil iets initiëren. Iets van schoonheid. Iets concreets, iets dat zichtbaar en tastbaar is. Iets dat ook nog even blijft bestaan. Iets waar plezier aan te beleven is. Iets dat enthousiasmeert en aantrekt. Iets met verschillende vertellers samen in België en Nederland en als het kan vakoverschrijdend. Iets waarbij ik zowel kan organiseren, bijleren én met verhalen bezig zijn. Iets waar we hopelijk ook nieuwe organisatoren en een nieuw publiek mee aanspreken.

Idee: een ‘levend’ boek; een mooi product en een stimulerend proces. Een verhalenboek uiteraard. De verhalen zijn sprookjes en volksverhalen die verteld worden in de lage Landen. De sfeer is open en toegankelijk. Geen al te sterk bewerkte of literaire verhalen maar eerder in een ‘oervorm’. Maar natuurlijk met humor en schoonheid en uiteenlopende thema’s en soorten verhalen: scheppingsverhalen,  reisverhalen, rijmpjes, sagen, lievelingsverhalen, lokale verhalen,... . Liefst ook een mix aan herkomsten zodat ook  de diversiteit in Nederland en België wordt weerspiegeld. Als het verhaal hier maar verteld wordt.

Geschreven en geïllustreerd door een mix van Nederlandse en Belgische professionele en amateurvertellers, ook lokale. Idem wat de illustratoren aangaat.

En een stap verder: via het boek proberen we ingang te vinden voor voorstellingen met een. wisselende mix van vertellers, minstens twee, bij voorkeur een  combinatie van België en Nederland. Meer specifiek op locaties waar normaal gezien nog geen vertellingen worden aangeboden.

Het realiseren hiervan neem ik als eventuele Vertelambassadeur graag op. 

Agenda Stichtingsactiviteiten

De komende ontmoetingsdag vindt plaats op 28 september 2019 in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Lees meer op de pagina Nieuws

Het volgende Vertelevent staat gepland op zaterdag 25 januari 2020 in de Gelderlandfabriek in Culemborg.

Op en rond 20 maart 2020 is het weer Wereldverteldag (www.wereldverteldag.nl).