Uit alle windstreken stroomden zondag 22 november de vertellers binnen. Mirjam Mare, als voorzitter van de Stichting Vertellen heette iedereen welkom. Een speciaal welkom gold de bestuurders van het eerste uur. Een aantal van hen vormde de werkgroep die de feestelijkheden voorbereidden.

Twee nieuwe bestuursleden werden voorgesteld: Jorno van Gelder die als eerste penningmeester actief wordt en Wil Spronck die de website gaat beheren.

22-10-09-het bestuur

Na een turbulent jaar voor de stichting hebben een aantal belangrijke vernieuwingen plaats gevonden.

Mieke Aalderink, secretaris, gaf uitleg over de rechtspositie van de stichting. Door de wankele positie van de Stichting Vertellen, mede ontstaan door bestuursperikelen, begin 2008, is overwogen de stichting om te buigen naar een vereniging. Na rijp beraad en intensief overleg werd besloten de stichtingsvorm te handhaven. Nieuw in de organisatie is de kring van participanten. Elke verteller kan na betaling van een bedrag van minimaal € 54,00 (voor het jaar 2010, daarna wordt het € 64,00) participant worden van de Stichting Vertellen. Hij/zij krijgt dan het recht mee te denken in de beleidsvorming én een aantal privileges. Die staan uitgebreid beschreven in het huishoudelijk reglement (een soort handleiding voor de stichting) en op de site zichtbaar via de keuzen Home-> Huisregels of onder het knopje aanmelden.

Met behulp van onze penningmeester(s) én de participantenbijdragen hoopt het bestuur dat de Stichting Vertellen zich in de toekomst financieel zelf kan onderhouden. Vandaar een bittere waarheid: zonder participanten geen Stichting Vertellen meer en ook geen website, omdat die betaald wordt uit de opbrengsten uit de kring van participanten.

Irene Bakker, de contactsecretaris, is aanspreekpunt voor de participanten en sluit het deel voor de pauze af met een prachtig sprookje over Vertellersland, waar het paleis dreigt te vervallen en alleen met belastinggelden van de vertellers weer tot bloei kan komen.

Na de koffie/theepauze werden de vertellers door de webbouwers Frits Jongbloets (Studio de Oorzaak – webdesign) en Heleen van den Hoven (De Kleine Koning – vormgeving en teksten) rondgeleid door de spiksplinternieuwe website www.stichtingvertellen.nl . Deze website staat geheel ten dienste van vertellend Nederland. Er is een ‘buitenkant’ met informatie over de Stichting Vertellen, een vertellersbestand, een vertelagenda, informatie over ontmoetingsdagen en andere activiteiten. De ‘binnenkant’ bestaat uit een administratief gedeelte waarin de partipanten zélf en webpagina kunnen aanmaken.

22-10-09-demo

Opperste concentratie tijdens de demo.

De werkgroep 10 jarig bestaan heeft de wisseltrofee voor de ‘Verteller van het Jaar’ in het leven geroepen. Deze is voor de verteller die de afgelopen jaren grote betekenis heeft gehad voor de vertelkunst in Nederland. Wim Wolbrink overhandigde deze welverdiende trofee met een oorkonde aan Mirjam Mare. De winnares werd een paar dagen eerder geinterviewd tijdens het NVB 09 congres. Zie de online video.

22-11-09-dansje

Vreugdedans van de verteller van het jaar

Het middagprogramma had de vorm van een vertelfestival.  De deelnemers vertegen-woordigden alle geledingen van vertellend Nederland; van beginnend tot professioneel verteller. Christina Millet , Peter Smeeman en Karin van Marle vulden het programma voor de pauze.Daarna vertelden Gotfried van Eck en Pauline Seebregts afwisselend, heel toepasselijk, verhalen over het verstrijken van de jaren. De verhalen worden door Gotfried ook voorzien van een muzikaal lijstje.

Met een bloemetje en een engeltje dat als muze kan dienen voor nieuwe verhalen bedankte het bestuur de vertellers en de werkgroep voor hun bijdrage aan deze feestelijke dag

Alle vertellers, de zaal was vol, hebben genoten en een aantal heeft zich al aangemeld als participant. Het was een prachtig minifestival.

Agenda Stichtingsactiviteiten

Op maandag 20 mei 2019 vindt het tweede Erfgoed Vertel Event plaats. (https://bit.ly/2UYS3QR)

De komende ontmoetingsdag zal plaatsvinden op 28 september 2019 in de Gelderlandfabriek in Culemborg.

Het volgende Vertelevent staat gepland op zaterdag 25 januari 2020 in de Gelderlandfabriek in Culemborg.

Op en rond 20 maart 2020 is het weer Wereldverteldag (www.wereldverteldag.nl).