De organisatie van de ontmoetingsdag is voor een deel in handen van een ad hoc werkgroep die kan bestaan uit leden van vertelkringen, individuele vertellers en/of anderen. Een bestuurslid van de stichting coördineert. De werkgroep kiest een thema en stelt een programma samen.

Een vast onderdeel van dat programma is het vertellen van korte verhalen door verschillende verhalenvertellers.aPA100298 De rest van het programma wordt ingevuld met workshops, masterclasses, lezingen over verschillende manieren van verhalen vertellen, verschillende visies ten aanzien van verhalen en vertellen, informatie over aan verhalen vertellen gerelateerde zaken, zakelijke informatie en andere. Hierin is de werkwijze, de visie en de achtergrond van de gastorganisatoren bepalend. De Stichting Vertellen onderschrijft niet vanzelfsprekend deze visie.
Een ontmoetingsdag start met het laatste nieuws en andere mededelingen van de Stichting Vertellen. De eerste ontmoetingsdag van het kalenderjaar start met een korte jaarvergadering, waarin het bestuur verslag doet van het voorgaande jaar en inzicht geeft in
de financiën. Elke ontmoetingsdag wordt afgesloten met een verhaal.

De ontmoetingsdagen bieden veel plaats voor creativiteit en individuele inbreng van de aanwezigen. De ontmoetingsdagen zijn voor iedereen die belangstelling heeft voor het vertellen van verhalen. Je hoeft geen verteller te zijn of aangesloten bij de stichting.
Van de ontmoetingsdagen wordt een verslag gemaakt. Deze verslagen worden op de VertelWiki gepubliceerd.

Agenda Stichtingsactiviteiten

De komende ontmoetingsdag vindt plaats op 28 september 2019 in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Lees meer op de pagina Nieuws

Het volgende Vertelevent staat gepland op zaterdag 25 januari 2020 in de Gelderlandfabriek in Culemborg.

Op en rond 20 maart 2020 is het weer Wereldverteldag (www.wereldverteldag.nl).