FEST logo

Historie

In 2001 kwam een groep vertellers uit verschillende landen bijeen in Franrijk bij La Maison du Conte. Ervaringen werden uitgewisseld, verhalen werden verteld en er werd geëxperimenteerd met multi-lingual storytelling.

In de jaarlijkse conferenties daarna werd er hevig gediscussiëerd over statuten en vorm en (on)mogelijkheden, naast de zeer inspirerende uitwisselingen tussen de diverse Europese landen en hun vertellers.

Achtereenvolgens heeft de Festbijeenkomst plaatsgevonden in 2009 Lausanne Zwitserland, 2010 Reading Engeland, 2011 Toledo Spanje. Uiteindelijk in 2012 in Alden Biesen België werd FEST formeel een International Non-Profit Organisation (INPO).

De zetel van FEST is in België en de jaarlijkse conferenties doen de verschillende Europese steden aan. Het lidmaatschap is niet bedoeld voor de promotie van de individuele verteller, maar voor vertelorganisaties in brede zin: nationale en regionale organisaties, internationale vertelfestivals, vertelscholen en educatieve vertelinstellingen.

In 2013 werd Fest gehouden in Rome Italië. In 2014 in Zweden, 2015 in Griekenland, 2016 in Frankrijk en 2017 in Ierland. De eerstvolgende FEST conference wordt in juni 2018 gehouden in Slovenie.

FEST doelen

FEST INPO vormt een Europees netwerk om het vertellen in Europa te versterken.

Haar doelen zijn:

  • de ontwikkeling steunen van jonge vertellers
  • de kwaliteit van het vertellen bevorderen
  • het vertellen als een performing art stimuleren
  • uitwisseling mogelijk maken over landelijke overkoepelende verterlorganisaties (umbrella-organisations), over multi-linguale experimenten, vertelvaardigheden, maar ook over vertelactiviteiten zoals de Wereldverteldag, Verteller van het Jaar verkiezing, het vertellen in bijzondere setting etc.
  • een platform zijn voor potentiële samenwerkingsverbanden
  • op langere termijn: een adviesorgaan zijn voor Europese instituten zoals Unesco en andere relevante autoriteiten.

De jaarlijkse driedaagse bijeenkomst geeft de gelegenheid om deze doelen opnieuw onder de loep te nemen, samenwerking te stimuleren, vertelrelaties op te bouwen. Het bestuur wordt gekozen en de nieuwe gast-stad bepaald.

Meer informatie is er op www.fest-network.eu en op de FEST facebook pagina.

 

Creative Europe

LogosBeneficairesCreativeEuropeLEFT EN

Groot nieuws was er in 2017. FEST werd een van de Creative Europe Networks. FEST krijgt hiervoor een subsidie van vier jaar om de Europese netwerkfunctie en het verspreiden van expertise te bevorderen. Vertelorganisaties uit Europese landen kunnen hiervoor gedurende vier jaar projectaanvragen doen bij FEST.

Agenda Stichtingsactiviteiten

De komende ontmoetingsdag vindt plaats op 28 september 2019 in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Lees meer op de pagina Nieuws

Het volgende Vertelevent staat gepland op zaterdag 25 januari 2020 in de Gelderlandfabriek in Culemborg.

Op en rond 20 maart 2020 is het weer Wereldverteldag (www.wereldverteldag.nl).