Over de verteller

Foto
Bedrijfsnaam
Krachtige Woorden, Sterke verhalen
Voor en achternaam
Eveline Masetti
Beschrijving
Mijn naam is Eveline Masetti Krachtige woorden, sterke verhalen is mijn passie…. Als pastoraal werker begeleid ik mensen die zich betrokken voelen bij een kerk of geloofsgemeenschap, maar ook mensen die zeggen niets met geloof te hebben. Ieder mens heeft een verhaal. En eigenlijk vraagt ieder mens, al blijft dit vaak wat in stilte verborgen, om erkenning voor zijn of haar verhaal….om echt gehoord te worden. In het pastoraat komen verhalen van mensen ter sprake in het perspectief van het Verhaal van God met mensen.Verhalen van mensen kunnen geschiedenissen zijn of gebeurtenissen uit het verleden, problemen, ziekte, overlijden meer nog: alles wat iemand belangrijk vindt om te vertellen. Het is de mens zelf die centraal staat. Ik voelde zich op jonge leeftijd al aangetrokken tot verschillende soorten verhalen; sprookjes, sagen, mythen en legendes,ervaringsverhalen, geschiedenis- en Bijbelverhalen. Door verhalen kun je geraakt worden en kracht putten om gesterkt je reis door het leven te maken. Verhalenzorgen voor verbinding, het brengt mensen dichter bij zichzelf en elkaar.Verteller en publiek delen samen een bijzondere ervaring. Voor iedere gelegenheid een gepast verhaal die ik met Liefde, Aandacht, Passie en Zorg vertel.
Publiek
volwassenen, ouderen, ouderen met dementie, nieuwe Nederlanders (vluchtelingen/asielzoekers), culturele bijeenkomsten, huiskamers, bedrijven
Toegepast vertellen
vertellers, bedrijven, levensloop, ouderen, ouderen met dementie, Voor iedere gelegenheid een gepastverhaal die ik met Liefde, Aandacht, Passie en Zorg vertel.
Opleidingen
Vertelschool
Nationale Verteschool Vertelacademie (vertellen voor groot publiek)
Ervaring

Contact informatie

Plaats
Zaandam
Telefoon
06-10571560
Mobiel