Jaarstukken

De Stichting Vertellen is een ANBI-erkende stichting. Bij die erkenning hoort de verplichting dat we onze jaarstukken openbaar maken.

Jaarstukken 2019

  • jaarverslag 2019
  • financiëel verslag 2019
  • baten en lasten 2019
  • balans 2019

Jaarstukken 2018

Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2016

 

book-2929646_1920
book-2929646_1920
book-2929646_1920