Jaarstukken

De Stichting Vertellen is een ANBI-erkende stichting. Bij die erkenning hoort de verplichting dat we onze jaarstukken openbaar maken. Als gevolg van Covid maatregelen alsook onderbemanning in de bestuursbezetting zijn de jaarstukken v.a. 2020 nog niet geschikt bevonden voor plaatsing op deze pagina. Inmiddels, 1 januari 2024, is er een nieuw bestuur aangetreden welke orde op zaken stelt. Voor vragen en inzage in de jaarstukken vragen we u vooralsnog om contact op te nemen met Penningmeester@stichtingvertellen.nl. Excuses voor dit ongemak. #webmaster

Jaarstukken 2019

  • jaarverslag 2019
  • financiëel verslag 2019
  • baten en lasten 2019
  • balans 2019

Jaarstukken 2018

Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2016

 

book-2929646_1920
book-2929646_1920
book-2929646_1920