Informatie Automatische Incasso

U verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Stichting Vertellen, Talingweide 8, 3993 EM Houten, om van onderstaand vermelde rekening het jaarlijkse participanten bedrag van € 60,- af te schrijven.

Dit bedrag zal ieder jaar omstreeks februari van uw rekening worden afgeboekt. Indien u zich gedurende het jaar aanmeldt, zal eenmalig een gelijkwaardig deel van het jaarlijkse bedrag na ontvangst van deze machtiging worden afgeschreven. De machtiging blijft tot wederopzegging geldig.

Bent u het niet eens met de afschrijving, dan heeft u 30 kalenderdagen de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. U kunt de machtiging bij de Stichting vertellen weer intrekken door dit schriftelijk te melden op bovenstaand adres.

Eenmalige machtigingen kunnen niet worden ingetrokken.

book-2929646_1920