Informatie Vertelkring

Vertelkringen

Foto
Naam Vertelkring
Eerste Haagsche Vertelkring
Contactpersoon
Judith Lorand
Telefoon
0628591749
E-mail
jlorand@xs4all.nl
Bijeenkomsten
Onze bijeenkomsten zijn op de laatste vrijdagavond van de maand van 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) tot uiterlijk 23.00 uur, in Den Haag, Rijswijk of Zoetermeer.
Manier van werken
Van meet af aan werd onze vorm: elkaar in de kring verhalen vertellen, gewoon in de huiskamer. We zijn beurtelings gastheer/vrouw. In principe neemt iedereen een verhaal mee van 5-10 minuten en komt ook iedereen aan bod. Een keertje alleen luisteren is ook prima. Het is ook mogelijk tijd te vragen voor een langer verhaal. We geven elkaar indien gewenst feedback volgens het top&tip model. vaak laten we de verhaalkeuze vij, soms spreken we een thema af, bereiden we een estafettevertelling voor of improviseren we aan de hand van voorwerpen of op muziek. We zijn heel verschillende vertellers. Qua vertelstijl, verhaalkeuze, maar ook qua vertelervaring en -ambitie. Dit maakt onze bijeenkomsten extra boeiend. Een enkele keer treden we als vertelkring naar buiten met een gemeenschappelijk optreden. Sommigen van ons treden ook individueel of in kleiner verband op.
Aanmelden nieuwe leden
Het maximum aantal leden is 10. We werken met een coöptatieprocedure voor nieuwe leden.
Bijzonderheden
De Eerste Haagsche Vertelkring is gestart op 21 maart 2003, op initiatief van Gerard Faber en Henk Schuring. Tweede contactpersoon is José Biever, josebiever@gmail.com, tel. 06 12155438