Bruggen bouwen / Manon Saeijs

Manon Saeijs

Manon Saeijs is verbindingswerker en re-story trainer/coach. Ze organiseert Living Libraries en geeft zingevende storytelling workshops t.b.v. mentaal welzijn, empowerment, bewustzijnsontwikkeling, sociale cohesie en innovatie.

De mens is van nature een verhalend wezen en vertellen is een primaire levenskunst. Vertellen stelt ons in staat onze waarheid te spreken en onze integriteit te herstellen. Vertellen is ook een essentiële sociale vaardigheid om je te kunnen verbinden met anderen en bevredigende relaties op te bouwen. Het goed leren vertellen van verhalen is de leukste manier die ik ken om jezelf te ontwikkelen. 

Door te vertellen beïnvloeden we ons mentale welzijn. Het is een tegengif voor taboes en stigma’s en het raakt aan onze basisbehoefte om gehoord en gezien te worden en ertoe te doen. Een goed verteld persoonlijk verhaal vormt een brug tussen de wereld van de verteller en de wereld van de luisteraar. Verhalen spreken ons rechtstreeks aan op diepere lagen. Ze raken onze gevoelens, overtuigingen, waarden en behoeften en zijn een spiegel waarin we betekenis kunnen vinden. 

Verhalen zijn zingevers. Een goed verteld verhaal verlevendigd zowel verteller als luisteraar en doen nieuwe verhalen en andere horizonten ontspruiten. Verhalen vormen een krachtige bron van inspiratie, steun, hoop, moed en kracht. Het zijn bruggenbouwers tussen heden, verleden en toekomst, tussen verbeelding en realiteit, tussen hoofd en hart en tussen mensen. 

Daar waar we ruimte maken voor het uitwisselen van persoonlijke verhalen, vertragen en verzachten we, ontstaat er saamhorigheid en planten we zaadjes van bewustzijn.