Verhalen vertellen in de klas

Verhalen vertellen in de klas is samen met de leerlingen op avontuur gaan. Het is werken aan groepsvorming, sociaal-emotionele ontwikkeling, creativiteit en taalvaardigheid. Ze krijgen verhalen mee die indruk maken en langdurig bijblijven.

In zijn artikel ‘Alles over verhalen vertellen in de klas‘ gaat verteller en leerkracht Rudolf Roos uitgebreid in op het belang en de kracht van verhalen vertellen op school en licht hij dit toe aan de hand van literatuur en eigen ervaringen. (De link gaat naar de website van Rudolf).