Bruggen bouwen / Frank Belt

Frank Belt

De kracht van de verbeelding, dat is al zo lang als ik verhalen vertel
mijn drijfveer. Schilderen met woorden en zo de mensen meenemen. Niet
alleen in míjn verbeelding van het verhaal, maar juist ook in die van
hunzelf. Want dat is wat vertellen doet, de verbeelding van de
luisteraar wekken en zo verbindingen leggen tussen luisteraar, verhaal
en verteller. Het thema van Wereldverteldag sluit daar naadloos bij aan
dit jaar. Het mooie eraan vind ik dat je weet dat er niet alleen bruggen
gebouwd worden op het moment dat je zelf aan het vertellen bent, maar
dat dat een dag lang over de hele wereld gebeurt. Als een brug die de
hele wereld omspant, een ketting die mensen met elkaar verbindt. Dat is
hard nodig in deze tijden van geweld, uitsluiting en de hang naar
simpele oplossingen die geen recht doen aan mensen. Als verteller kan
ik, net als ieder ander die zich met verbeeldingskracht bezig houdt, een
klein stukje bijdragen aan inzicht in en begrip voor elkaar. Als een
druppel dei de steen uitholt.
Buiten Wereldverteldag om doe ik dat door te vertellen en workshops te
geven aan kinderen en volwassenen. Bij kinderen draait het in de
workshops voor mij altijd om hun fantasie. Die is broodnodig. In
Friesland, waar ik woon, doe ik mee aan projecten ter bevordering van
meertaligheid op school. Het is prachtig om te zien hoe kinderen gaan
stralen, in hun kracht gezet worden, als ze hun eigen taal mogen
spreken. Meertaligheid en de verbinding die daarmee samengaat is ook een
centraal thema van ‘Expeditie Ameland – a storytelling adventure’, een
tweejaarlijks, meertalig vertelfestival dat ik mee organiseer. De
verteldiners die ik al een paar seizoenen met verschillende mensen samen
speel, hebben ook dat verbindende effect. Het brengt mensen door
verhalen en samen te eten niet alleen een leuke avond, maar laat ze
anderen in verhalen en ontmoetingen ook leren kennen.
Als je alles wil weten over mij als verteller, kijk dan op mijn website:
www.opverhaal.nl. Ik ben ook te volgen op Facebook, Instagram en
Linkedin.