Vertellers in de aanval – historie

Aan het slot van de FEST meeting (FEST = Federation for European Story Telling) in Oslo in 2008, tekende de Zweedese organisator Mats Rehnman een groot viking schip. Ieder land schreef in dit schip zijn voornemen voor 2009. De Nederlandse delegatie schreef:

“We will translate the concept of “Storyteller attack”, so every country can adopt this project in its own way and do it on World Storytelling Day at 20 th March 2009″.

Op een andere pagina vind je het draaiboek voor Vertellers in de Aanval. Het concept wordt sinds 2009 jaarlijks rond Wereldverteldag op verschillende plaatsen in Nederland uitgevoerd.