Kampvuurverhalen – draaiboek 2010

Kampvuurverhalen is een vertelroute die is bedacht voor Wereldverteldag in 2010, toen het thema Licht en Schaduw was. Verhalenvertellers, met uiteenlopende verhalen en voorstellingen van 10 minuten, krijgen op een vastgestelde locatie aan de dorps-/stadsgrachten een vertelpodium. Om de 10 minuten vertrekt er vanaf een centrale locatie een groep deelnemers. Bij iedere vertellocatie branden 2 vuurkorven/olietonnen.

Het concept is bedacht door organisatiecommité Wereldverteldag Zwolle 2010.

Doel: Kinderen en volwassenen enerzijds vermaak bieden, je dorp of stad vanuit een ander perspectief zien (wie maakt er wel eens ‘gewoon’ een wandeling langs de grachten/door zijn haar dorp/stad?), anderzijds inwoners en andere geïnteresseerden in aanraking brengen met de kunst van het vertellen. Jongeren en ouderen (indirect) uitnodigen om verhalen te gaan vertellen.

Publieksbereik: Een verteller kan op 1 avond (2 ½ uur) 6 keer vertellen. Uitgaande van gemiddeld 20 personen per groep x 8 vertellers= +/- 1000 luisteraars.

Organisatie

Zorg, voordat je begint aan een dergelijk project, dat je een draaiboek maakt met een checklist. Waar moet je aan denken, wie doet wat etc. Een vertelroute kan zo groot en zo klein worden uitgevoerd als maar denkbaar is, afhankelijk van de capaciteit van de deelnemende groep vertellers. Hoe meer inschrijvingen van deelnemers aan de routes je vooraf kunt regelen, des te duidelijker de grootte van de route kan worden bepaald en je een logisch en haalbaar tijdsschema kunt bepalen. Je krijgt dan ook zo min mogelijk deelnemers onaangekondigd naar de centrale locatie, zo voorkom je/minimaliseer je wachttijden. Ook kan gedacht worden aan een dagdeel of hele dag een route organiseren, dan kunnen bij voorbeeld 2 vertellers per podium/locatie die rouleren. De tijdsduur van de route kan worden uitgebreid als ook de duur van verhalen. In Zwolle is gekozen voor een kindervertelroute overdag (voorstellingen voor- en door (vertel) kinderen en in de avond een kampvuurroute.

Logistiek

Bepaal vooraf hoe groot je de groepen wilt. Geef iedere persoon een sticker met een kleur en deel per groep een uitgestippelde routekaart uit, hoe ze bij welke vertelplek moeten komen. Bouw tijd in voor een tussenstop tijdens de route,: bij voorbeeld je eigen stand in het centrum ( koek & zopie) of benader een lokale kroeg/horecagelegenheid die een drankje schenkt. Laat alle routes bijvoorbeeld eindigen op dezelfde centrale ‘eindlocatie’). Zorg dat (vlak)bij deze locatie een horecagelegenheid is.

Vergunningen

Iedere gemeente heeft evenementenvergunningen, deze heb je nodig zodat alle formele partijen weten dat er die dag iets georganiseerd is. Denk aan veiligheid in verband met vuur/vuurkorven, hoe ga je om met ongevallen (EHBO/BHV), waar ga je vertellen (locaties bepalen) etc. De gemeente rekent voor het evenement een financiële bijdrage in de vorm van leges door. Deze leges zijn 1 malig. Ga je muziek maken en/of geluidsinstallaties plaatsen, drank schenken of tenten neerzetten komen daar ook kosten en vergunningen om de hoek kijken. Duur van akkoord voor een aanvraag is ongeveer 2 maanden.

Samenwerking

Het is raadzaam om samen te werken met verschillende partijen die niet, zijdelings of rechtstreeks betrokken zijn bij het vertellen. Streef naar werken met gesloten portemonnee of een kleine onkostenbijdrage. Denk hierbij vooral aan (gezamenlijke) doelstellingen als; het verhogen van bezoekersaantallen, delen of ‘goedkope’ PR & Communicatie, extra vertellers/verteltalenten, (vrijwillige) ondersteuning en hand en spandiensten bij diverse activiteiten en speciale attracties. In Zwolle is aansluiting gezocht bij/met:

  • Scouting: Deze organisatie leverde 16 leden van de scouting in de leeftijd van 14-17 jaar die de kampvuren verzorgden en beheerden. Ook had de scouting in de vertelroute een eigen podium, er werd een hindernisbaan neergezet op hun vertellocatie en jonge vertellers van de scouting vertelden verhalen.
  • Scholen, (vertel)opleidingen, vertelpodia: OBS deKrullevaar is een basisschool en het JenaXL een voortgezet onderwijsschool waar leerlingen opgeleid worden tot verhalenvertellers, met ondersteuning van Stichting Een school vol van Verhalen. Deze jonge vertellers kregen tijdens de route een eigen podium. Scholen/vertelopleidingen/theaters/podia in de buurt kun je dus inschakelen om samen de jonge/nieuw talenten een traject aan te bieden met (extra) workshops, een podium op Wereldverteldag.
  • EHBO Zwolle: Het EHBO regelt deze dag vrijwilligers die een stand hebben waar ze kunnen ‘vertellen’ wat ze doen. Een deel zal rondlopen, routes meelopen en stand-by zijn in geval van calamiteiten en verwondingen.
  • VVV organiseert regelmatig stadswandelingen, onder begeleiding van een dorps/stadsgids. Normaliter zijn dit wandelingen waar publiek voor betaald. In het kader van Wereldverteldag kun je in deze wandelingen publiek gratis laten aansluiten bij een deel van) de vertelroute. VVV kan PR regelen/inschrijvingen doorgeven.

Communicatie

Bij al deze vormen is één ding belangrijk: communicatie met vertellers, samenwerkende- dan wel participerende partijen, aanvragen van vergunningen. Maak duidelijke afspraken om een sluitend draaiboek produceren. Zorg dat je tenten hebt waar mensen in kunnen staan, net als je verteller, of neem in je PR mee aan je publiek dat ze een paraplu en/of een klapstoeltje meenemen.

Publiciteit

Leg tijdig contact met de pers en bouw in je draaiboek een aantal persmomenten in: vaste tijdstippen waarop je regelmatig aanklopt bij lokale en regionale media. Zo is de pers verzekerd van een bruisend fotomoment en verzekerd van publiciteit. Ook is het mogelijk journalisten mee te laten lopen in de vertelroute.

Financiën

Tips voor sponsoring en subsidie:

  • Lokale overheden/provinciale overheden afhankelijk van de reikwijdte van het project
  • Fondsen
  • Een cateraar/horecagelegenheid in natura of onkostenvergoeding laten betalen
  • Scouting/EHBO in natura/kleine financiële bijdrage
  • Heb geduld