Nieuwsbrief 11 januari

Lieve mensen, 

Allereerst nogmaals de beste wensen voor het nieuwe jaar. Het belooft weer een prachtig verteljaar te worden en wij wensen jullie dat ook toe.
Ook wij als bestuur hebben niet stil gezeten. Op 6 januari jl. zijn wij als (deels) nieuw bestuur bij elkaar gekomen in Utrecht voor onze eerste beleidsdag.

Wij hebben het gehad over onze missie en visie en daarbij behorende doelstellingen en activiteiten, die opgenomen zijn in het productaanbod van Stichting Vertellen. Er is hard gewerkt en uiteraard is dit een doorlopend proces. Klaar zijn wij zeker nog niet. Wij zullen jullie ervan op de hoogte stellen via onze nieuwsbrief en een pagina op de website die zo snel mogelijk online komt, maar in ieder geval voor de ontmoetingsdag op 27 januari.
 
Voor de ontmoetingsdag zijn nog kaarten over. Kijk voor meer info en aanmeldingen op onze website. Dit kan nog tot de dag zelf maar wil je mee-eten dan graag aanmelden voor 17 januari 2024
Koop hier je tickets voor het Vertel Event op 27 januari 2024
Oproep aan onze participantenGraag willen wij jullie allemaal, en in het bijzonder de vertelkringen en podia, oproepen om jullie activiteiten in te voeren in de agenda op de site van Stichting Vertellen.
Het is in ieders belang dat deze activiteiten, behalve op jullie eigen site of in lokale agenda’s, ook allemaal bij elkaar vindbaar zijn. Dit om publiek/deelnemers te werven, maar ook om aan de buitenwereld te laten zien hoeveel (vertel)activiteiten worden georganiseerd. Op deze manier laten wij met elkaar zien wat de inzet en impact is, en kan zijn, van verhalen.
 
Vanaf heden hebben wij ook de naam www.vertelkalender.nl geclaimd. Wanneer je dit adres intikt dan kom je direct bij de agenda op de site van Stichting Vertellen.
De toekomst begint vandaagZoals eerder gezegd, hebben we tijdens onze beleidsdag afgelopen 6 januari gewerkt aan een opzet van de producten van Stichting Vertellen. Wij zijn daarbij tot een nieuwe opzet gekomen voor de netwerk- / ontmoetingsdagen.

Wij willen samen met jullie jaarlijks vier ontmoetingsdagen organiseren in “de vier windstreken”. Wij hebben bij wijze van  pilot Nederland in vier regio’s ingedeeld en zouden graag met lokale partijen, zoals (vertel)podia en vertelkringen een kwalitatief hoogwaardige en lokale ontmoetings-/netwerkdag willen organiseren.
Hierbij nemen lokale partijen het voortouw en Stichting Vertellen ondersteunt en faciliteert op allerlei manieren. Elke regio krijgt een aandachtsfunctionaris vanuit Stichting Vertellen. Hierover volgt meer info op de website. Graag willen wij in februari alvast een onlinebijeenkomst organiseren voor degenen die geïnteresseerd zijn. Je kunt je hiervoor via info@stichtingvertellen.nlaanmelden.
Oproep voor commissieledenZoals jullie weten is Stichting Vertellen een stichting opgezet voor en door vertellers en zijn er geen mensen in dienst. Het bestuur en de bestaande werkgroepleden/commissieleden zijn allemaal vrijwilligers. Onder het motto van “vele handen maken licht werk” dan ook deze oproep:

Wij zijn opzoek naar mensen met verschillende talenten die willen bijdragen aan de professionalisering van de stichting.
Zo zijn wij opzoek communicatiehelden, financiële genieën, netwerkers met gevoelige voelsprieten, lobbyisten etc.


Heb jij een van bovenstaande talenten en wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van Stichting Vertellen? Mail dan naar info@stichtingvertellen.nl en geef aan wat je zou willen betekenen.
Vanaf 1 februari is er een vacaturepagina waar concrete vragen op komen te staan. Uiteraard hopen we dat er participanten onder jullie zijn die hun talent ten dienste van Stichting Vertellen willen stellen en daarmee ten dienste van vertellend Nederland.
Participantenbijdrage 2024In februari zal de participantenbijdrage weer geïncasseerd worden. Omdat we in coronatijd minder activiteiten hebben kunnen uitvoeren is er op dit moment nog een kleine buffer. We hebben daarom besloten om dit jaar – ook gezien de gestegen kosten van levensonderhoud voor iedereen – geen prijsverhoging door te voeren.Stichting Vertellen berekent op haar facturen geen BTW.Wie voor de belastingen een factuur nodig heeft, kan die vinden op onze website. Log eerst in op de website en ga dan naar het gedeelte “Documenten en facturen”. Of rechtstreeks via deze link: https://stichtingvertellen.nl/documenten-voor-de-participant/
Wil jij zelf iets kwijt in deze nieuwsbrief? Een artikel of een oproep? Mail dan naar PR@stichtingvertellen.nl voor meer informatie.